Naseer Ahmed | Best Song Collection | Balochi Songz

 • Dil a gon angar ho asa ama kan
  Nabi dardeeg dil dard a ama kan______ 0:00
  __________
  Dil a tai dard sachan e
  Gham e mosum abad mane_____ 5:28
  ___________
  Cha hani e zaheer an bithag pakeer nali
  Dil cho mani soroz a marchan zaheer nali_____ 11:10
  ___________
  Kochag a dargane dard e bia bahar an nishtaga
  Aeoko man tanha gham a gon tai wadara neshtaga_____ 17:33
  ___________
  Cham pa cham tab taab kan arsan
  Meher e vsh bu ghulab kan arsan_____ 24:38
  ___________
  Hoshtank dae guptar ho galan baz kan
  Man mortaga meher e shuda tao waaz kan_____ 30:54
  ____________
  Dard warnae peer kan mara
  Bia k be tao zaheer kan mara_____ 37:02
  __________
  Anaga tai sar e k shahar shenge
  Bezan mae wahage bazar shenge_____ 43:01
  ____________
  Niadani mahekan e shap an ke padi kuta
  Tai doria goshe dege mah e wadi kuta_____ 47:52
  _____________
  Dil boda wahagani ziarat kan
  Gwat pullani goshan halwat kan_____ 53:54
  _________________________________
  Shaher:
  Mubarik qazi
  Ata
  Anwar
  Zubair mukhtar
  Sohail
  ________________________
  Naseer ahmed old songs
  old balochi songs
  Naseer baloch best songs
  Balochi songs
  Naseer pasni wala

  Category :

  #naseer#ahmed#best#song#collection#balochi#songz

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up